G-kracht bij Geboorte

1 November 2010

Geboortecentrifuge

Grote versnellingen, ofwel ‘G-krachten’, zijn niet gezond voor een mens. Was men hier in 1965 al van op de hoogte? Uit dat jaar dateert het patent ‘Apparatus for Facilitating the Birth of a Child by Centrifugal Force’ (US patent no. US003216423). Dit is een apparaat om baby’s uit de baarmoeder te slingeren, uitgevonden door George en Charlotte Blonsky. Zij veronderstelden dat dit een geboorte makkelijker zou maken, vooral voor ‘meer geciviliseerde vrouwen’ die, stellen zij, vaak niet de spierkracht hebben om makkelijk een kind te baren.

Het is niet duidelijk hoe groot de met het apparaat beoogde versnelling moet zijn om effect te hebben. Voor een versnelling van 1G hoeft men geen apparaat te bedenken: rechtop staan of zitten is voldoende om de zwaartekracht (1G) zijn werk te laten doen.

Een dergelijk apparaat roept heel veel vragen op. Is het wel veilig voor het kind om gecentrifugeerd te worden? Wat is het effect op de moeder? Bij welke G-kracht is het apparaat effectief? Kàn het apparaat wel effectief zijn, als op moeder en kind dezelfde kracht werkt? Is het ding ooit gebouwd en getest? Zou een vrouw zoiets wìllen gebruiken? Ik in ieder geval niet!

(bron: Mary Roach, BoingBoing)

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply