11. Productveiligheid

Kind zaagt met figuurzaag in een plaat triplex, richting eigen hand.

De mens is bijzonder afhankelijk van zijn artefacten. Degene aan wie de omgeving slecht is aangepast heeft minder goede overlevingskansen. Dit wordt duidelijk bij grote rampen die door verkeerd ontwerp van een interface worden veroorzaakt, maar ook thuis bij de consument kunnen zich kleine rampen voordoen door een onergonomisch product. Het goed kunnen gebruiken van een product is dus een levens-noodzaak in onze moderne maatschappij. Ontwerpers dragen dan ook een grote verantwoordelijkheid: ze moeten zorgen dat diegenen die de producten willen en moeten gebruiken deze ook daadwerkelijk kùnnen gebruiken, om hun overlevingskansen te vergroten. Hoe kan een ontwerper ongevallen voorkómen?

Voorbeelden, nuttige links en studievragen bij hoofdstuk 11 zullen binnenkort hieronder te vinden zijn.

.

Voorbeelden bij hoofdstuk 11

De Avonturen van Napo, cartoonfilms over veiligheid op de werkvloer.

Changing Dispensers May Prevent Intoxication From Isopropanol and Ethyl Alcohol-Based Hand Sanitizers, om een probleem met alcoholisten in ziekenhuizen op te lossen. (eng)

.

Informatie bij hoofdstuk 11

Waarom mijden mensen veiligheidsproducten? Why we shun safety products, artikel in de Chicago Tribune

Top 10 worst health and safety myths, van de Engelse Health and Safety Executive.

Innovatieve manier om kapotte fietshelm te detecteren: Crash helmet with a useful smell, van het Duitse Fraunhofer Institute.

Keuzeschema sanering paaltjes op fietspaden. Paaltjes op fietspaden kunnen een goedkope en effectieve manier zijn om auto’s te weren, maar ze zijn ook een bron van discomfort en onveiligheid. Jaarlijks raken een paar honderd fietsers ernstig gewond als gevolg van aanrijdingen met paaltjes. Het Fietsberaad heeft een concept-keuzeschema opgesteld.

Wat is het grote gevaar van waarschuwingsbordjes? Leuke en informatieve lezing van prof. Edgar Du Perron.

Kinderveiligheid

.

Studievragen bij hoofdstuk 11

Studievragen zullen nog toegevoegd worden.