2. Ontwerpen voor groepen

Een groep Chinezen bezoekt de Verboden Stad in Beijing

Bij het ontwerpen van producten voor serie- of massaproductie moet de ontwerper rekening houden met de kenmerken van de toekomstige gebruikers. Die kenmerken kunnen zeer uiteenlopen. Hoe gaat de ontwerper om met die variatie aan lichaamsafmetingen, reactietijden en dergelijke?

Om variaties van menselijke kenmerken te definiëren moet gebruik gemaakt worden van statistische methoden en technieken. In hoofdstuk 2 vanProductergonomie wordt de basiskennis gegeven die nodig is om kenmerken zoals lichaamsafmetingen van een groep mensen te berekenen. Hierop aansluitend illustreren de Zeven ergonomische ontwerptypen op welke wijze statistiek van menselijke kenmerken bepalend kan zijn voor productontwerp.

Voorbeelden, nuttige links en studievragen bij hoofdstuk 2 zijn hieronder te vinden.

.

Voorbeelden bij hoofdstuk 2

 1. Demonstratie van een Galton Board. Zie hoe de normale verdeling in de natuur ontstaat.  Lees verder …
 2. Auto niet berekend op P95 buikomvang. Lees verder …
 3. Maak zelf een cumulatieve frequentiegrafiek. Lees verder …
 4. De uitersten van de normaalverdeling ontmoeten elkaar: de langste en de kleinste man ter wereld. Lees verder …
 5. Een correlatie is nog geen relatie. Nieuwe voorbeelden: de (cor?)relatie tussen het aantal diploma’s en de consumptie van mozzarella, en tussen het aantal huwelijken in Kentucky en het aantal mensen dat verdrinkt na een val uit een vissersboot.

.

Informatie bij hoofdstuk 2

DINED website, database met veel lichaamsmaten. Op deze website kunnen ook percentielen worden berekend.

Het originele artikel van Galton over de allereerste correlatie-ellips (engels).

Uitleg over correlatiecoefficiënten, met illustratieve grafieken (engels).

Bereken zelf een cumulatieve frequentiegrafiek met behulp van gemiddele en standaardafwijking. Voor de wiskundige achtergrond van de cumulatieve frequentiegrafiek, zie Abramowitz en Sturm (engels).

.

Studievragen bij hoofdstuk 2

 1. Bereken je eigen percentiel voor lichaamslengte ten opzichte van
  -Nederlandse vrouwen en mannen van 20 – 60 jaar;
  -Belgische vrouwen en mannen van 20 – 60 jaar;
  -Indiase volwassenen van je eigen geslacht;
  -Amerikaanse volwassenen van je eigen geslacht.
 2. Wat is een correlatiegrafiek?
 3. Waarom is een cumulatieve frequentiegrafiek handig voor ontwerpers? Welke grafiek wordt gebruikt als er geen cumulatieve frequentiegrafiek voorhanden is?