4. Gebruiksonderzoek

Kind kijkt in een videocamera

Bij het ontwerpen van ieder product vraagt de ontwerper zich af: zullen de interacties met de gebruikers optimaal verlopen? Deze vraag kan slechts gedeeltelijk op basis van theorie beantwoord worden. De meest nuttige informatie wordt verkregen door het product te testen met gebruikers.

Voor dergelijk ‘gebruiksonderzoek’ zijn verschillende technieken ontwikkeld, die in hoofdstuk 4 van het boek Productergonomie worden besproken. De praktische uitvoering van een gewoon gebruiksonderzoek wordt behandeld, en er wordt aandacht besteed aan het doen van gebruiksonderzoek met bepaalde doelgroepen.

Voorbeelden, nuttige links en studievragen bij hoofdstuk 4 zijn hieronder te vinden.

.

Voorbeelden bij hoofdstuk 4

1. Observatie van een lunch in het park. Lees meer …

2. Innovatie-ergonomie: de Drinkdrezz en de Tiger Taco

3. Gebruiksonderzoek naar een nieuw product: de SkyCouch. Lees meer …

4. Wat is het moeilijkste aan de computer? Lees meer …

Bouwen met LEGO met behulp van een wasmachine. Een ongebruikelijke manier om met LEGO te werken.

Meer voorbeelden zijn welkom. Mail ons!

Zoek keyword ‘gebruiksonderzoekop de ‘Productergonomie’ site.

.

Informatie bij hoofdstuk 4

Formulier ‘Foto-video verklaring voor gebruiksonderzoek’ (download Word document), bij gebruiksonderzoek in te laten vullen door de deelnemers.

Ethics Review, informatie over de ethische kanten van het betrekken van deelnemers in het onderzoek, en formulieren voor het indienen van een Ethics Review.

www.allaboutux.org, een overzicht van alle gebruiksonderzoeksmethoden, gerangschikt naar de fase van het ontwerpproces.

25 aanbevelingen voor gebruiksvriendelijkheid. Dr. ir. Jasper van Kuijk geeft aanbevelingen ter verbetering van gebruiksvriendelijkheid van producten. De aanbevelingen zijn grotendeels gericht aan managers.

www.usability.gov, een Amerikaanse website die web-ontwerpers informeert over het gebruiksvriendelijk ontwerpen van overheidswebsites.

10 usability heuristics ofwel principes voor gebruiksvriendelijkheid, van Jacob Nielsen (in het Engels).

User Centered Design Blog van Filterdesign. Filterdesign is gespecialiseerd in user centered design. Op hun blog worden de ontwikkelingen en resultaten gepresenteerd van hun onderzoeksprojecten, die dienen als casus en training.

Guidelines for user testing with children (download), this article gives an overview for practitioners of how to conduct user tests (of computer games) with children of about five to seven years old.

Guidelines for Usability Testing with Children (download), een overzicht over het doen van gebruiksonderzoek met kinderen, van Hanna, Risden en Alexander (1997).

Usability Research for the Elderly People, een artikel over het doen van gebruiksonderzoek met oudere deelnemers.

Culture and Usability Evaluation: The Effects of Culture in Structured Interviews, Vatrapu e.a. (download). Vatrapu en Pérez-Quiñones, Journal of Usability Studies 1 (4), 2006.

Digital Museum Usability: a cross cultural study with elderly users (download). Master thesis. Kaemba, 2008.

Gebruiksonderzoek in China, wie gebruiksonderzoek in China wil (laten) uitvoeren kan hier nuttige tips vinden.

.

Studievragen bij hoofdstuk 4

 1. Waarom is gebruiksonderzoek belangrijk?
 2. In welke fase van het ontwerpen kan gebruiksonderzoek nuttig zijn?
 3. Wat is een taakanalyse?
 4. Stel een taakanalyse op van het gebruik van een OV-chipkaart in de bus.
 5. a. Wat is het voordeel van ‘gebruiksonderzoek op locatie’?
  b. Wat is het voordeel van ‘gebruiksonderzoek in een laboratorium’?
  c. Bedenk twee producten die het best op locatie getest kunnen worden, en twee producten die het beste in een laboratorium getest kunnen worden.
 6. a. Kan bij een gebruiksonderzoek waar kinderen aan deelnemen hetzelfde protocol gevolgd worden als bij volwassen deelnemers?
  b. Zo ja, waarom;  zo nee, welke aanpassingen worden aanbevolen?
  c. Wat is het antwoord indien ouderen (75+) deelnemen aan gebruiksonderzoek?