Voor docenten

Docent

  • Bij het boek Productergonomie  is extra materiaal verkrijgbaar om te gebruiken bij het onderwijs. Docenten die met het boek werken, kunnen hier de beschikking over krijgen.
  • Eens in de twee jaar organiseren wij een bijeenkomst voor docenten productergonomie, in samenwerking met en onder de paraplu van Human Factors NL.

Docenten die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met de uitgever.
Mail naar: info@undesigning.nl