10. Van nut naar beleving

Een ligstoel hangt aan een tros ballonnen boven zee. In de ligstoel ligt een man comfortabel van een glas wijn te genieten. Hij heeft uitzicht op een eiland in de verte.

Een ontwerper wil met een product bereiken dat de gebruikers er een goede interactie mee kunnen aangaan. Een nuttig, veilig, comfortabel, effectief en efficiënt product, niet alleen voor het individu maar ook voor de groep. Kortom, een ergonomisch product.

Technisch gezien zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden, en ontwerpers leven zich graag uit door alles wat kan ook als functie in een product te stoppen. Maar wil de gebruiker dit wel? Is het ook nuttig? Er is een relatie tussen comfort, emotie en beleving. Voordelen op dit gebied voor de individuele gebruiker betekenen niet altijd voordelen voor de groep. Hoe gaat een ontwerper om met dit spanningsveld? Moet zij zich vooral richten op een perfecte beleving voor de gebruiker, of is er ook aandacht voor maatschappelijke gevolgen?

Voorbeelden, nuttige links en studievragen bij hoofdstuk 10 zullen binnenkort hieronder te vinden zijn.

.

Voorbeelden bij hoofdstuk 10

Voorbeelden zullen nog toegevoegd worden.

.

Informatie bij hoofdstuk 10

Usability for Evil. “Discover purposefully designed interfaces which make users emotionally involved in doing something that benefits you more than them.”  You can get involved!

The Kano Model – a tool for sophisticated designers. “This model predicted the reaction of users as the key elements of Flickr’s personalized homepage propagated to other web sites. It predicted why users were initially delighted and why the delight faded over time.”

.

Studievragen bij hoofdstuk 10

Studievragen zullen nog toegevoegd worden.