1. Wat is ergonomie?

Kind klapt een ouderwetse strandstoel uit.

Ergonomie is het vakgebied dat ernaar streeft om producten of technische systemen die een bepaald nut hebben zodanig aan te passen of te ontwerpen dat de beoogde gebruikers ze effectief, efficiënt, veilig en comfortabel kunnen gebruiken.

Productergonomie beoogt menswetenschappelijke kennis en methoden in te brengen en technisch te integreren in het ontwerpproces van gebruiksgoederen voor zowel consumenten als professionele gebruikers.

Hoofdstuk 1 van Productergonomie is een introductie in het vakgebied.

Voorbeelden, nuttige links en studievragen bij hoofdstuk 1 zijn hieronder te vinden.

.

Voorbeelden bij hoofdstuk 1

  1. Ergonomie is … . Lees verder …
  2. Hoe kom je achter de houdbaarheidsdatum op een verpakking? Lees verder …
  3. Generatiekloof op technologisch gebied.  Lees verder …
  4. Antropometrie en autodeuren. Lees verder …

.

Informatie bij hoofdstuk 1

Definitie van Productergonomie.

Vrachtwater rijdt het water in door fout van navigatie-systeem.

Washing machines that walk, artikel uit de Guardian, 2010.

.

Studievragen bij hoofdstuk 1

Studievragen zullen nog toegevoegd worden.