3. Ergonomie en ontwerpen

Handwerkplaats

Om een ergonomisch product te kunnen ontwerpen is kennis van ergonomie noodzakelijk. Dit is echter niet de enige voorwaarde, er zijn ook andere factoren die daarbij onmisbaar zijn. Toepassing van een ergonomische manier van werken in het ontwerpproces geeft de ontwerper praktische handvatten om een product handiger te maken voor de gebruikers. Gebruiksaanwijzing en verpakking horen bij een product. Ook deze aspecten worden behandeld in dit hoofdstuk.

Voorbeelden, nuttige links en studievragen bij hoofdstuk 3 zijn hieronder te vinden.

.

Voorbeelden bij hoofdstuk 3

Een goede gebruiksaanwijzing. Lees verder …

Kan een product te klein èn te groot zijn? Neem bijvoorbeeld deze invalidenwagen.  Lees verder …

Kou en sneeuw beïnvloeden gebruik telefoon. Lees verder …

Better by Design, ontwerp van scheermesje. Een video van de UK Design Council.

Never Wait in Line for the Dressingroom Again! Een alternatieve oplossing voor de kleedkamer in kledingwinkels.

Verpakkingen

Your food packaging is bad. Video over moeilijk te openen verpakkingen.

…..

Informatie bij hoofdstuk 3

INSTRKTIV, ontwerpbureau voor handleidingen en gebruiksaanwijzingen. Op hun website staat een complete gids voor het maken van gebruiksaanwijzingen.  En nog veel meer nuttige informatie op het INSTRKTIV blog.

Smith, T.P., 2003. Manufacturer’s Guide to Developing Consumer Product Instructions. Informatie over het maken van gebruiksaanwijzingen.

Europese Richtlijn 2001/95/EG van 3 december 2001Europese richtlijn inzake algemene productveiligheid

Nederlandse, Europese en internationale normen kunnen gevonden en aangeschaft worden via www.nen.nl

Verpakking buitenstebinnen, Informatie over het ontwerpen van verpakkingen. Intreerede van prof. dr. ir. Roland ten Klooster, hoogleraar Packaging Design and Management aan de UT.

Packaging Satisfaction Study, onderzoek van een Amerikaans verpakkingsbedrijf. [eng]

The Pink Book. List of measures. European Commission, 2008. Een overzicht van Europese wetten, richtlijnen en normen voor producten, per product(sector) gegeven. Een uitgave van het Directorate General Enterprise and Industry van de Europese Unie. [eng].

Studievragen bij hoofdstuk 3

Studievragen zullen nog toegevoegd worden.