Wat is productergonomie?

22 November 2010

Game Car

Productergonomie beoogt menswetenschappelijke kennis en methoden in te brengen en technisch te integreren in het ontwerpproces van gebruiksgoederen, opdat nut, effectiviteit, efficiëntie, comfort en veiligheid van die gebruiksgoederen worden geoptimaliseerd voor de beoogde groepen van gebruikers. Dit kunnen zowel consumenten als professionele gebruikers zijn.

Naar Dirken (2004)
Bron foto: klik hier

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply