Productergonomie deel 1 is verkrijgbaar

25 November 2011

Productergonomie, deel 1

 

Productergonomie, ontwerpen voor nut, gebruik en beleving is een meerdelig handboek voor ontwerpers en anderen die betrokken zijn bij industriële productontwikkeling.

Deel 1 is nu verkrijgbaar.

Producten hebben grote invloed op de kwaliteit van het leven van mensen, wat ontwerpers en fabrikanten een grote verantwoordelijkheid geeft. Zij bepalen in welke mate de gebruikers een product nuttig, effectief, efficiënt, veilig en comfortabel kunnen gebruiken. Dit boek reikt hen kennis, methoden en technieken aan waarmee ze ergonomische producten kunnen realiseren.

Het boek omvat drie delen. Het eerste deel dat nu gepubliceerd is bevat de volgende hoofdstukken:

    1. Wat is ergonomie?
    2. Ontwerpen voor groepen
    3. Ergonomie en ontwerpen
    4. Gebruiksonderzoek

Voor een voorproef met o.a. inhoudsopgave en van ieder hoofdstuk enkele pagina’s, klik hier voor download van een pdf document (2,1 MB).
Meer informatie over het boek is te vinden op de pagina ‘Boek‘.
Informatie over prijs en bestellen is te vinden op de pagina  ‘Bestellen‘.

Busstoel-tekening(1)

Busstoel-tekening(2)

 

 

Reacties van docenten en een student:

Productergonomie is een fraai handboek, goed bruikbaar voor ontwerpers. In het boek wordt een duidelijke relatie gelegd tussen ergonomie en productontwikkeling. Er wordt uitgebreide informatie gegeven over gebruiksonderzoek, dat als belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen wordt benadrukt. Actuele beeldende figuren en verhelderende voorbeelden illustreren de huidige grote variatie van mens- productinteracties in talrijke omgevingen. Daarmee is het een waardige opvolger van het leerboek Productergonomie, ontwerpen voor gebruikers van Hans Dirken.”
Dr. ir. Johan Molenbroek (Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft, Voorzitter NVvE 2002-2011)

 “Het boek Productergonomie is zeer helder geschreven met duidelijke illustraties. De voorbeelden zijn aansprekend en de website is een welkome aanvulling. Hiermee staat productergonomie in één klap weer in het heden.”
Ir. Jean-Paul Favié (docent Ergonomie, Fontys Hogeschool, opleiding Industrieel Product Ontwerpen)

“De tekst is vlot en zeer verstaanbaar geschreven. De voorbeelden dragen bij tot een beter inzicht. Voor mij was de link met ontwerpen zeker duidelijk. Het belang van ergonomie bij het ontwerpproces komt alleszins voldoende naar voren.”
Lorens van de Velde (student Ontwerpen aan de Artesis Hogeschool, Antwerpen)

Deel 2a van Productergonomie is verschenen in 2013 (zie informatie) en bevat de hoofdstukken:

5. Fysieke ergonomie
6. Sensorische ergonomie

Deel 2b van Productergonomie wordt in 2016 verwacht en bevat het hoofdstuk:

7. Cognitieve ergonomie en intelligente producten

Deel 3 zal gaan over de volgende onderwerpen:

8. Ontwerpen voor brede doelgroepen
9. Ontwerpen voor verschillende culturen
10. Van nut naar beleving
11. Productveiligheid
12. Productergonomie in de praktijk

Logo uitgeverij Undesigning

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply