I’m picking up good vibrations (1)

13 March 2012

Verbodsbord met afbeelding van vibrerende kinderwagen.

 

“Ooo, bop-bop, good vibrations”, zongen de Beach Boys in 1966. Het woord ‘vibratie’ heeft een hele positieve klank. Wie wil er nu geen goede vibes hebben? Zeg ‘trilling’ en het klinkt ineens heel anders, hoewel er precies hetzelfde mee bedoeld wordt. Wie aan te sterke trillingen wordt blootgesteld kan een breed scala aan gezondheidsproblemen krijgen. Wanneer zijn trillingen goed en vibraties slecht? Pick up the vibe!

Trillingen, pardon vibraties, voor baby’s zijn in de mode, gezien de volgende vier trends. Er komen steeds meer producten op de markt die actief bewegen en vibreren ten behoeve van het veronderstelde comfort van het kind. Autorijden met jonge baby’s, die daarbij continu aan trillingen worden blootgesteld, lijkt steeds meer geaccepteerd te zijn. Er zijn tegenwoordig veel kinderwagens zonder vering, dat geeft behoorlijke vibraties als je ermee over straat rijdt. En er worden steeds meer kinderen vanaf hun geboorte vervoerd per fiets, bakfiets of fietskar. De trillingsbelasting voor het kind zal daarbij groter zijn dan bij een kinderwagen, aangezien trilling aanzienlijk toeneemt bij hogere snelheden.

Zoals gezegd, er zijn goede en slechte trillingen. Het zachtjes en langzaam wiegen van een kind is een voorbeeld van een uitstekende trilling! Over het algemeen geldt: hoe sneller en heftiger de trilling, des te minder gezond. Welke trillingen ongezond zijn kunnen we vinden in de NEN-ISO norm Trillingen op de arbeidsplaats. Daarin staat dat werknemers nimmer mogen worden blootgesteld aan een trillingsterkte boven de aangegeven grenswaarden. Worden die overschreden dan kan dat leiden tot zeer diverse gezondheidsproblemen op korte en lange termijn: vaatziekten, bot- en gewrichtsaandoeningen, bloedingen, neurologische problemen, spieraandoeningen, problemen met waarnemen, en nog veel meer. Het effect kan cumulatief zijn, dat wil zeggen dat er tussen de blootstellingen aan hevige trilling geen volledig herstel optreedt en de schade zich opstapelt.

De grenswaarden in die norm en de effecten bij overschrijding gelden voor gezonde volwassenen. Over het effect van trillingen op baby’s is onvoldoende bekend. De NEN-richtlijnen voor trillingen op volwassenen kunnen niet toegepast worden op baby’s, omdat baby’s veel kwetsbaarder zijn. Ze zijn ook kleiner en lichter, waardoor een in trilling gebracht babylichaam eerder mee zal gaan trillen, terwijl een volwassen lichaam trillingen eerder zal dempen. Het is moeilijk om de gevolgen van trilling op baby’s te bepalen, omdat sommige effecten, àls ze optreden, niet zullen opvallen (zoals buikpijn, problemen met zien, gedrags- en leerproblemen). De trillingen in transportsituaties zijn waarschijnlijk minder heftig dan bij extreme arbeidssituaties, maar gezien bovenstaande informatie staat het nog niet vast dat die trillingen geen effect hebben op baby’s.

Wat weten we wel? Het Handbook of Human Vibration (Griffin, 2004) raadt af om kinderen onder de 18 en zwangere vrouwen aan trillingen bloot te stellen. Hoe kleiner en lichter de persoon, des te meer zal hij in een voertuig last hebben van trillingen. Als er trilling wordt uitgeoefend op de buik van een zwangere vrouw, dan versnelt de hartslag van de foetus. Het rijden in auto’s is wat trillings- belasting betreft voor kleine kinderen veel oncomfortabeler dan voor volwassenen, dat heeft een Engelse wetenschapper onderzocht (Giacomin, 2002). Giacomin berekende de trillingen, maar vertelde me dat hij niet weet wat het effect daarvan op baby’s is. Wel weet hij dat trillingen die kinderen ervaren in een auto, voor volwassenen problematisch zijn, gegeven de trillingslimieten.

Literatuur

Giacomin, J., 2002. An experimental investigation of the vibrational comfort of child safety seats. Proefschrift (PhD Thesis), University of Sheffield.

Griffin, M.J., 2004. Handbook of Human Vibration. London: Elsevier.

NEN-ISO 2631-1 en ISO 3549. Trillingen op de arbeidsplaats.

Deze column van Brecht Daams verscheen eerder in Babywereld, vakblad voor baby- en kinderproducten, mei 2011.
Naar aanleiding hiervan is door BabyWereld een enquête gehouden onder de lezers. Vinden zij deze informatie aanleiding geven om voorzichtig te zijn met trillingen voor baby’s? Of zien ze geen enkel probleem?
De uitslag is te lezen in  I’m picking up good vibrations (2).

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply